» PARAFIA 
- Informacja podstawowe
- Historia parafii
- Patron parafii
- Obraz Matki Bożej Chojeńskiej
- Dzieje kultu obrazu Matki Bożej Chojeńskiej
- Ołtarze w kościele
» KSIĘŻA W PARAFII 
- Proboszcz
- Wikariusze
» KANCELARIA PARAFIALNA 
» PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
- Msze święte
- Nabożeństwa
» SAKRAMENTY 
- Chrzest
- Bierzmowanie
- Eucharystia
- Pokuta
- Namaszczenie chorych
- Kapłaństwo
- Małżeństwo
» DUSZPASTERSTWO 
- Ministranci i lektorzy
- Żywy Różaniec i Asysta
- Rycerstwo Niepokalanej
- Odnowa w Duchu Świętym
- Młodzież
- Domowy Kościół
» MATKA BOŻA W PARAFII 
» KONSEKRACJA KOŚCIOŁA 
» WIZYTACJA KANONICZNA 
» ODPUST MB POCIESZENIA 
» ODPUST MB POCIESZENIA 2014 
» UROCZYSTOŚĆ WPROWADZENIA NOWEGO PROBOSZCZA 
» ODPUST MB POCIESZENIA 2015 
» DROGA KRZYŻOWA 
» KONCERT ZESPOŁU Luthien Consort i ILLUMINACJA KOŚCIOŁA 
» ODPUST KU CZCI ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 2016 
» WIZYTACJA KANONICZNA 2016 
» ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W PARAFII 
» ODPUST MB POCIESZENIA I DOŻYNKI 2016 
» ZAKOŃCZENIE ROKU MIŁOSIERDZIA 
» KONCERT CHARYTATYWNY 
» KOŚCIÓŁ STACYJNY 2017 
» DROGA KRZYŻOWA 17.03.2017 
» KONCERT PASYJNY 

 
     
 
   
   » SAKRAMENTY  » Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania w naszej parafii jest udzielany w maju uczniom klas 3 gimnazjum. Dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą to uczynić prosimy, by zgłaszali się w kancelarii parafialnej.

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285)
Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

Przygotowanie do przyjęcia sakramenty bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:
1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź, czytanie prasy i książki katolickiej.
2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
3. Udział we wszystkich, comiesięcznych parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

Świadek bierzmowania.
Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:
• miał ukończony 16 rok życia;
• sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie);
• prowadził życie zgodne z wiarą;
• może być to ojciec lub matka bierzmowanego;

 

Przygotowanie do bierzmowania 2016/2017

BIERZMOWANIE 22.05.2017 r. godz. 18.00

 

Terminy spotkań:

 

Marek Kobełecki – wtorek godz. 17.00

7. II; 21. II; 7. III; 21. III; 4. IV; 11. IV lub 25. IV; 9. V;

 

ks. Artur Trznadel – sobota godz. 9.00

11. II, 25. II; 11. III; 25. III; 8. IV; 22. IV; 6. V;

 

Lucyna Kobełecka – sobota godz. 9.00

4. II; 18. II; 4. III; 18. III; 1. IV; 29. IV; 13.V;

 

Halina Domagała – niedziela godz. 10.30

12. II; 26. II; 12.III; 26. III; 9. IV; 23. IV; 7. V;

 

Próba generalna przed przyjęciem sakramentu bierzmowania w piątek 19 maja o godz. 18.30. Obecność obowiązkowa.

  
     
   
  | mapa strony | © 2015
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS