» SAKRAMENTY  » Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania w naszej parafii jest udzielany w maju uczniom klas 3 gimnazjum. Dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą to uczynić prosimy, by zgłaszali się do kancelarii parafialnej.

Sakrament bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285)
Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życie Kościoła.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:
1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź, czytanie prasy i książki katolickiej.
2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
3. Udział we wszystkich, comiesięcznych parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

Świadek bierzmowania.
Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:
• miał ukończony 16 rok życia;
• sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie);
• prowadził życie zgodne z wiarą;
• może być to ojciec lub matka bierzmowanego;

 

Przygotowanie do BIERZMOWANIA w roku 2018/2019

 

 Kandydaci zobowiązani są do systematycznego udziału
w spotkaniach formacyjnych.

 

Podział na grupy, terminy spotkań i animatorzy:

 

Grupa I – animator grupy Ola

2 sobota miesiąca godz. 9.00

10.XI, 8.XII, 12.I, 2.II godz. 8.30, 9.III, 13.IV

 

Grupa II – animator grupy Ola

2 sobota miesiąca godz. 10.00

10.XI, 8.XII, 12.I, 2.II godz. 8.30, 9.III, 13.IV

 

Grupa III – animator grupy Michał

3 sobota miesiąca godz. 10.00

17.XI, 15.XII, 19.I, 2.II godz. 9.00, 16.III, 27.IV godz. 9.00

 

Grupa IV – animator grupy Kacper

2 niedziela miesiąca godz. 10.20 (po Mszy św. o godz. 9.30)

11.XI, 9.XII - spotkanie  o godz. 16.00-16.45, 13.I, 3.II, 10.III, 28.IV

 

Grupa V – animator grupy Justyna

4 sobota miesiąca godz. 10.00

24.XI, 15.XII (po roratach), 26.I, 2.II godz. 9.00, 23.III, 04.V

 

Terminy spotkań:

- w październiku ze względu na opóźnienie związane z tym, że nie wszyscy oddali deklaracje i nie zapisali się jeszcze do grup, spotkania październikowe odbędą się w następujących terminach:

Grupa I – 20 października godz. 9.00

Grupa II – 20 października godz. 10.00

Grupa III – 27 października godz. 9.00

Grupa IV – 21 października godz. 10.20

Grupa V – 27 października godz. 10.00

- w listopadzie, grudniu, styczniu spotkania wg podanych terminów;
- w lutym ze względu na ferie zimowe terminy spotkań w grupie III, IV, V według podanych dat;
- w marcu, kwietniu spotkania wg podanych terminów;
- w maju spotkanie wspólne wszystkich grup i próba generalna przed przyjęciem sakramentu bierzmowania oraz spotkanie dodatkowe dla rodziców i świadków bierzmowania w kościele (termin zostanie podany później)

 OBECNOŚĆ NA SPOTKANIACH OBOWIĄZKOWA I JEST WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA!!!

 licznik odwiedzin - 24666051        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS