» PARAFIA  » Historia parafii

Kościół pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Łodzi – położony jest w dzielnicy Górna na rogu ulic Rzgowskiej i św. Wojciecha.

Początki kościoła we wsi Chojny łączą się ze szlacheckim rodem Chojeńskich. W roku 1491 Stanisław Chojeński herbu Jastrzębiec wybudował w Chojnach Dużych pierwszy kościół. Jak podają niektóre źródła tę świątynię rozebrano i na przełomie XVII i XVIII wieku na jej miejscu wzniesiono nową budowlę. Liczni badacze przyjmują, że pierwszy chojeński kościół służył wiernym jeszcze w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku. U schyłku XIX wieku mieszkańcy rozpoczęli starania mające na celu utworzenie w Chojnach parafii. W wyniku tych zabiegów 12 sierpnia 1901 roku abp warszawski Wincenty Chościak Popiel ustanowił w Chojnach parafię pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika.
Zaledwie kilka lat później parafia znalazła się w granicach Łodzi. Wzrost liczby wiernych nowo utworzonej parafii sprawił, iż zapadła decyzja o wybudowaniu murowanej świątyni. Prace rozpoczęto w roku 1902 według projektu warszawskiego architekta Józefa Dziekońskiego. Budowę głównej części świątyni ukończono w roku 1924. Nowy kościół poświęcił w roku 1928 ówczesny ordynariusz diecezji łódzkiej, bp Wincenty Tymieniecki. Wznoszenie dwóch kościelnych wież, wzorowanych na wieżach kościoła Mariackiego w Krakowie, trwało do roku 1938. W ołtarzu głównym nowej świątyni został umieszczony obraz Matki Bożej Pocieszenia, przeniesiony z głównego ołtarza dawnego kościoła.

Kościół jest murowany, trzynawowy z dość szerokim transeptem. W końcach transeptu znajdują się kaplice. Dach na nawie głównej jest wysoki i bardzo spadzisty, natomiast na nawach bocznych nachylenie dachu jest mniejsze.
Świątynia posiada dwie, nierównej wysokości wieże, wzorowane przez autora projektu na Kościele Mariackim w Krakowie. Zaprojektowane zostały przez Wiesława Kononowicza, a ich budowę ukończono w 1938 r. Wnętrze ma charakter głównie neogotycki. Najcenniejszym obiektem jest obraz Matki Boskiej Chojeńskiej – namalowany na modrzewiowej desce w latach 1600-1620. Z uwagi na ten obraz kościół św. Wojciecha znalazł się w rejestrze Sanktuariów Maryjnych w Polsce.

1 lipca 1998 roku proboszczem parafii mianowany został ks. kan. dr Jan Jachym. Wśród licznych inwestycji podjętych przez Księdza Proboszcza należy wymienić pokrycie blachą miedzianą dachu kościoła i wymianę więźby dachowej, przebudowę prezbiterium zgodnie z wymaganiami liturgicznymi. Miasto sfinansowało iluminację świątyni w godzinach wieczornych. Od 1 września 2008 roku przy kościele istnieje przedszkole im. bł. Edmunda Bojanowskiego, do którego uczęszcza ponad trzydziestka dzieci. Przedszkolakami opiekują się Siostry Służebniczki, które mają przy kościele swój dom zakonny. Dzieci uczestniczą m.in. w zajęciach z rytmiki, logopedii, a w przyszłości planowane są zajęcia z języków obcych. W bliskim sąsiedztwie kościoła przy ul. św. Wojciecha 3 położony jest Dom Księży Emerytów. Jego mieszkańcy chętnie służą swą pomocą w parafii.

1 lipca 2015 roku proboszczem parafii mianowany został ks. mgr Mariusz Szcześniak.licznik odwiedzin - 24469045        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS