» PARAFIA 
- Informacja podstawowe
- Historia parafii
- Patron parafii
- Obraz Matki Bożej Chojeńskiej
- Dzieje kultu obrazu Matki Bożej Chojeńskiej
- Ołtarze w kościele
» KSIĘŻA W PARAFII 
- Proboszcz
- Wikariusze
» KANCELARIA PARAFIALNA 
» PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
- Msze święte
- Nabożeństwa
» SAKRAMENTY 
- Chrzest
- Bierzmowanie
- Eucharystia
- Pokuta
- Namaszczenie chorych
- Kapłaństwo
- Małżeństwo
» DUSZPASTERSTWO 
- Ministranci i lektorzy
- Żywy Różaniec i Asysta
- Rycerstwo Niepokalanej
- Odnowa w Duchu Świętym
- Młodzież
- Domowy Kościół
- Parafialny Zespół Caritas
» SPOTKANIA Z LUDŹMI WIARY 
- Zwyciężać z Maryją - 22.10.2017
- Grzesznik dążący do świętości - 19.11.2017
- Napełnieni Duchem - 17.12.2017
- Wyciągnięta dłoń - 21.01.2018
- Na drogach przemiany - 18.02.1018
- Życie to dar - 18.03.2018
- Miłosierdzie mojego powołania - 15.04.2018
- Wielbi dusza moja Pana - 20.05.2018
- Stawać się świadkiem - 17.06.2018
» SYNOD ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 
- Spotkanie 1
- Spotkanie 2
- Spotkanie 3
- Spotkanie 4
- Spotkanie 5
- Spotkanie 6
- Spotkanie 7

 
 » DUSZPASTERSTWO  » Odnowa w Duchu Świętym

HISTORIA WSPÓLNOTY „CHWAŁA PANU”
W dniach 25 – 29 marca 2001 r. odbyły się w Parafii św. Wojciecha w Łodzi rekolekcje ewangelizacyjne (a zarazem wielkopostne), których motto brzmiało: „Nawrócić się, aby żyć”. Rekolekcje prowadził o. Józef Kozłowski SJ wraz z zespołem „Mocni w Duchu”.
Zaowocowały one zawiązaniem grupy Odnowy w Duchu Świętym, która zaczęła się spotykać w środy o godz. 19.00. Na pierwsze spotkanie przyszło ponad 30 osób. Spotkania prowadził ksiądz Wojciech Jędrzejczyk. Pierwsze seminarium – w oparciu o książkę o. J. Kozłowskiego p.t. „Życie w Duchu Świętym” – prowadził opiekun grupy ks. W. Jędrzejczyk. Natomiast modlitwa o uzdrowienie i modlitwa chrztu w Duchu Świętym odbyła się podczas sesji seminarium eksternistycznego w kościele Ojców Jezuitów w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 60.
Jesienią 2001 r. grupa przeszła formację „Adamie, gdzie jesteś”. Są to ćwiczenia według św. Ignacego Loyoli, które prowadził ks. W. Jędrzejczyk. W dniach 23 – 25 listopada 2001 r. grupa bierze udział w VI Forum Charyzmatycznym „Duch Święty jednoczy w miłości”, którego gościem był ojciec Robert DeGrandis. W lipcu 2002 r. rozeznano nazwę grupy „CHWAŁA PANU”.
Dopiero po śmierci o. Józefa Kozłowskiego SJ, który odszedł do Pana - po półrocznej chorobie w dniu 29 maja 2003 r. – dokonano wyboru lidera. Odbyło się to na spotkaniu grupy w obecności opiekuna ks. Wojciecha J. oraz świeckich koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Łódzkiej: Leny i Michała Wendołowskich. Liderem została Jadwiga Gajda.
Wspólnota „Chwała Panu” uczestniczy - zarówno we wszystkich re-kolekcjach parafialnych (adwentowych i wielkopostnych) – jak i uroczystościach, jubileuszach, czuwaniach w Częstochowie, czuwaniach przed Zesłaniem Ducha Świętego w Łodzi oraz rekolekcjach ignacjańskich. Również w ważnych wydarzeniach religijnych w Polsce i na świecie. Poprzez coroczne seminaria Odnowy w Duchu Świętym oraz rekolekcje ignaciańskie i sesje Wspólnota rozwija się i umacnia duchowo.
25 lutego 2004 r. powstała we Wspólnocie grupa „Wieczernik Modlitwy za Kapłanów”, która modli się za kapłanów z naszej Parafii.
31 sierpnia 2003 r. ks. Wojciech Jędrzejczyk podjął posługę kapłańską w parafii na Żubardziu. Nowym opiekunem duchowym Wspólnoty został ks. proboszcz Jan Jachym.
Wspólnota nadal czynnie włącza się w życie Parafii św. Wojciecha. Zorganizowała rozplakatowanie na osiedlu informacji dot. ogłoszenia o Mszy Świętej w intencji pożegnania Ojca Świętego Jana Pawła II.
Od 1.09.2005r. opiekunem duchowym Wspólnoty został ks. Krzysztof Nalepa. W dniu 4.01.2006r. odbyły się wybory nowego lidera. Została nim Elżbieta Miszczak.
Od 1.09.2008r. opiekunem duchowym Wspólnoty został ks. Andrzej Sobstel. Zaś od 1.09.2009r. opiekunem duchowym Wspólnoty jest ks. Jarosław Fijałkowski.
Wspólnota „Chwała Panu” przeżywa co roku seminarium wg książek o. Józefa Kozłowskiego, formację duchową (rozważając fragmenty z Pisma Świętego), uczestnicząc w Szkole Animatora, biorąc udział w diecezjalnych spotkaniach grup Odnowy w Duchu Świętym, seminariach i rekolekcjach ignacjańskich. Włączyliśmy się też do posługi modlitewnej w „sąsiedzkich” Wspólnotach oraz w Szpitalu im. Kopernika w Łodzi.
Włączamy się w posługę dla Parafii św. Wojciecha: prowadzimy Drogę Krzyżową w piątki Wielkiego Postu, czytamy na Mszach Świętych w kościele, ubieramy jeden z ołtarzy na Święto Bożego Ciała.
Dnia 10 marca 2010r. – po Mszy św. – we Wspólnocie odbyły się (po czteroletniej kadencji) ponowne wybory lidera, które przeprowadziła Ewa Cichosz – koordynator diecezjalny Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi. Większością głosów - liderem została Elżbieta Miszczak.
Od 01.09.2011r. opiekunem duchowym Wspólnoty jest ks. Bartłomiej Lesiak.
Od 01.09.2012r. opiekunem duchowym Wspólnoty jest ks. Marcin Pawłuszewicz.
Dnia 20.03.2013r. po Mszy świętej w obecności ks. Roberta Jaśpińskiego -  Koordynatora Duchowego Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Łódzkiej odbyły się wybory. Liderem została Wanda Jeziorska.
Od 01.09.2013r. opiekunem duchowym Wspólnoty jest ks. Michał Misiak.
W dalszym ciągu corocznie przechodzimy formację duchową pogłębiając naszą duchowość. Uczestniczymy w Forach Charyzmatycznych organizowanymi przez Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi oraz bierzemy udział w Sesjach Formacyjnych.
Członkowie naszej Wspólnoty oprócz wcześniej wymienionych posług czynnie włączyli się w posługę:
-
wolontariatu Caritas Archidiecezji Łódzkiej – Hospicjum Domowe oraz w Domu Pomocy Społecznej „Rudzka”
- świetlicy dla dzieci prowadzonej przez Siostry Służebniczki przy naszej parafii.
Od 01.09.2014r. opiekunem duchowym Wspólnoty jest ks. Jarosław Magierski. Pod koniec roku 2014 nasza Wspólnota podjęła posługę w Domu Samotnej Matki w Łodzi.
Dnia 13.05.2015r. po Mszy świętej  w obecności ks. Roberta Jaśpińskiego -  Koordynatora Duchowego Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Łódzkiej odbyły się wybory lidera. Została nim Regina Pietrzko.
Od 01.09.2015r. opiekunem duchowym Wspólnoty jest ks. Artur Trznadel.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, niezależnie od wieku, do radosnego i wspólnotowego wielbienia Boga w Duchu Świętym. Formy modlitwy to: pieśń, uwielbienie, dziękczynienie, prośby, rozważanie Pisma Świętego. Z radością witamy w grupie każdego, kto pragnie pogłębienia swojej wiary we wspólnej modlitwie.

Spotkania odbywają się w sali nowej plebanii.
Spotkania modlitewne – środa,  o godz. 19.00
Msza św. Wspólnotowa – ostatnia środa miesiąca o godz 18.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu – ostatnia środa miesiąca godz.18.45

 licznik odwiedzin - 23270863        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS