» PARAFIA 
- Informacja podstawowe
- Historia parafii
- Patron parafii
- Obraz Matki Bożej Chojeńskiej
- Dzieje kultu obrazu Matki Bożej Chojeńskiej
- Ołtarze w kościele
» KSIĘŻA W PARAFII 
- Proboszcz
- Wikariusze
» KANCELARIA PARAFIALNA 
» PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
- Msze święte
- Nabożeństwa
» SAKRAMENTY 
- Chrzest
- Bierzmowanie
- Eucharystia
- Pokuta
- Namaszczenie chorych
- Kapłaństwo
- Małżeństwo
» DUSZPASTERSTWO 
- Ministranci i lektorzy
- Żywy Różaniec i Asysta
- Rycerstwo Niepokalanej
- Odnowa w Duchu Świętym
- Młodzież
- Domowy Kościół
- Parafialny Zespół Caritas
» MATKA BOŻA W PARAFII 
» KONSEKRACJA KOŚCIOŁA 
» WIZYTACJA KANONICZNA 
» ODPUST MB POCIESZENIA 
» ODPUST MB POCIESZENIA 2014 
» UROCZYSTOŚĆ WPROWADZENIA NOWEGO PROBOSZCZA 
» ODPUST MB POCIESZENIA 2015 
» DROGA KRZYŻOWA 
» KONCERT ZESPOŁU Luthien Consort i ILLUMINACJA KOŚCIOŁA 
» ODPUST KU CZCI ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 2016 
» WIZYTACJA KANONICZNA 2016 
» ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W PARAFII 
» ODPUST MB POCIESZENIA I DOŻYNKI 2016 
» ZAKOŃCZENIE ROKU MIŁOSIERDZIA 
» KONCERT CHARYTATYWNY 
» KOŚCIÓŁ STACYJNY 2017 
» DROGA KRZYŻOWA 17.03.2017 
» KONCERT PASYJNY 
» WIELKI CZWARTEK 2017 
» WIELKI PIĄTEK 2017 
» WIELKA SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA 2017 
» REZUREKCJA 2017 
» MISJE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 27.05-30.06.2017 
» WYJAZD MŁODZIEŻY-KIERUNEK ZAKOPANE... 
» ODPUST MB POCIESZENIA I DOŻYNKI 2017 
» IDŹCIE I GŁOŚCIE - spotkania z ludźmi wiary 
- Zwyciężać z Maryją - 22.10.2017
- Grzesznik dążący do świętości - 19.11.2017

 
     
 
   
  ODPUST MB POCIESZENIA I DOŻYNKI 2017

            Obraz Chojeńskiej Matki Bożej Pocieszenia odbiera w naszej wspólnocie parafialnej szczególną cześć. Wierni nieustannie powierzają Maryi swoje życiowe sprawy. Wyrazem naszej miłości był kolejny odpust ku jej czci połączony z dożynkami, który przeżywaliśmy w naszej parafii dnia 27 sierpnia 2017 r.
            Uroczystej Sumie Odpustowej o godz. 12.30 przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prałat Władysław Łojan, proboszcz parafii Matki Bożej Odkupiciela w Łodzi.
            Po homilii przedstawiciele Kółek Rolniczych złożyli wieńce dożynkowe oraz chleby.
            W obecności wielu kapłanów, zgromadzonej wspólnoty parafialnej i licznych gości po uroczystej procesji wokół kościoła, odśpiewaliśmy uroczyste Te Deum, po którym odbył się festyn parafialny.

Zdjęcia z uroczystości: 
     
   
  | mapa strony | © 2015
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS