» PARAFIA 
- Informacja podstawowe
- Historia parafii
- Patron parafii
- Obraz Matki Bożej Chojeńskiej
- Dzieje kultu obrazu Matki Bożej Chojeńskiej
- Ołtarze w kościele
» KSIĘŻA W PARAFII 
- Proboszcz
- Wikariusze
» KANCELARIA PARAFIALNA 
» PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
- Msze święte
- Nabożeństwa
» SAKRAMENTY 
- Chrzest
- Bierzmowanie
- Eucharystia
- Pokuta
- Namaszczenie chorych
- Kapłaństwo
- Małżeństwo
» DUSZPASTERSTWO 
- Ministranci i lektorzy
- Żywy Różaniec i Asysta
- Rycerstwo Niepokalanej
- Odnowa w Duchu Świętym
- Młodzież
- Domowy Kościół
- Parafialny Zespół Caritas
» SPOTKANIA Z LUDŹMI WIARY 
- Zwyciężać z Maryją - 22.10.2017
- Grzesznik dążący do świętości - 19.11.2017
- Napełnieni Duchem - 17.12.2017
- Wyciągnięta dłoń - 21.01.2018
- Na drogach przemiany - 18.02.1018
- Życie to dar - 18.03.2018
- Miłosierdzie mojego powołania - 15.04.2018
- Wielbi dusza moja Pana - 20.05.2018
- Stawać się świadkiem - 17.06.2018
» SYNOD ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 
- Spotkanie 1
- Spotkanie 2
- Spotkanie 3
- Spotkanie 4
- Spotkanie 5
- Spotkanie 6
- Spotkanie 7
- Spotkanie 8

 
 » SYNOD ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ  » Spotkanie 2

Spotkanie 2 – „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”

- Postrzeganie spowiedzi świętej: młodzież nie jest świadoma grzechu, nie rozumieją istoty sakramentu pojednania; spowiedź jest traktowana jako formalność, nie ma potrzeby przemiany serca, spowiedź traktowana jest na zaliczenie (wpis do dzienniczka), zanik świadomości grzechu, obojętność religijna, relatywizacja wartości, zło czymś normalnym; młodzież uważa, że może się spowiadać poprzez zwykłą modlitwę, nie chce mówić swoich grzechów księdzu, nie rozumieją, że jest to pośrednik.

- Przyczyny zniechęcenia do spowiedzi: wcześniejsze złe doświadczenia ze spowiedzią, brak przykładu ze strony rodziców, dorosłych i innych rówieśników, brak rozmowy o grzechu i spowiedzi z rodzicami, trendy współczesnego świata, sakrament jest „nie modny”, fałszywy obraz Boga.

- Działania wspólnoty parafialnej: świadectwo innych ludzi czy rówieśników, spotkania ze świadkami wiary, możliwość spowiedzi poza konfesjonałem, wskazanie lektury uwrażliwiającej na problem zła w świecie i pomagającej w szczerym nawróceniu, uświadomienie młodzieży o grzechu narkomanii, pijaństwa, pornografii, rozróżnienie grzechu i choroby (np. alkoholizm), modlitwa o dar szczerej spowiedzi, zachęta to pogłębiania relacji z żywym Bogiem; uświadomienie rodziców, aby zachęcali do sakramentu pojednania i byli świadkami dla swoich dzieci, pokazanie, że można każdego wieczoru zrobić sobie rachunek sumienia z całego dnia i że nie czynimy tylko złych rzeczy, ale mamy też dobre uczynki; propozycja wprowadzenia nabożeństwa pokutnego, wprowadzenie dni na spowiedź i nabożeństwo pokutne: dzień przed odpustem, przed wakacjami, przed rozpoczęciem roku, czuwanie przed odpustem, czuwanie z możliwością spowiedzi przed Zesłaniem Ducha św, pierwsze piątki, spowiedź rekolekcyjna (Adwent, Wielki Post), zachęcanie do spowiedzi podczas przyjmowania sakramentów takich jak ślub, chrzest czy pogrzeb, katecheza na temat spowiedzi, kształtowanie sumienia.licznik odwiedzin - 24054924        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS