» SYNOD ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ  » Spotkanie 3

Spotkanie 3 – „Znać Chrystusa”

 

Jak młodzi rozumieją wiarę i jak ją przeżywają? – próba odpowiedzi na pytanie

Wnioski: Stosunek młodzieży do wiary jest zróżnicowany, tak jak zróżnicowane jest życie wiarą osób dorosłych. Za dokumentami kościoła (EVANGELII GAUDIUM 14) oraz na podstawie osobistych doświadczeń wyróżniono następujące typy postaw:

- osoby uczestniczące w różnych grupach formacyjnych (np. Oaza, odnowa w Duchu Świętym) rozwijające swoją wiarę, posiadające “żywą” relację z Jezusem;

- osoby, które przeżywają swoją wiarę w sposób zwyczajowy i rytualny (Msza św., spowiedź przed świętami, może pacierz), ale nie żyją nią w życiu codziennym. Być może uczestniczą w praktykach pod wpływem rodziców. Moralność traktują w sposób negatywny (zakazy), z którymi nie zawsze muszą się zgadzać, a nie jako pozytywne wartości za którymi powinniśmy podążać i w ich kierunku się rozwijać (cnoty). Nie mają poczucia obowiązku apostolstwa/ewangelizacji.

- osoby zaangażowane w ruchy społeczno-polityczne (np. narodowcy, “korwiniści), wśród których istnieje ryzyko ideologizacji wiary i traktowania jej jako idei służącej spójności społecznej i umacniania tożsamości narodowej. W tej grupie łatwo dzielić społeczeństwo na “prawdziwych” wyznawców i innych, którzy są naszymi wrogami. Dla tej grupy wiara może nie być żywą relacją z Jezusem. Pozytywnym aspektem jest jej zaangażowanie dla idei.

Postrzeganie wiary:  płytka wiara przekazywana przez rodziców, a nie jako dłuższy zachwyt emocjonalny, brak doświadczenia wiary, brak potrzeby zgłębiania wiary i poznawania Chrystusa, zmienność nastrojów naszego ducha i czasów, które odrzucają wiarę w Boga, wiara jest traktowana jako krótszy czy dłuższy zachwyt, a nie jako łaska dana przez Boga i decyzja serca, osoby młode nie do końca wiedzą w co wierzą (szukają dowodów obecności Boga),

Katecheza: młodzi uczestniczą w katechezie jako bierni słuchacze, poznają słowo ale nie  wykazują chęci osobistego poznania i doświadczenia Boga, katecheza traktowana jest jako przygotowanie do jakiegoś wydarzenia religijnego np. bycia chrzestnymi, przyjęcia bierzmowania, brak wzorów rodzinnych, brak potrzeby poznawania Chrystusa przez lekturę Pisma świętego, czasopism o tematyce teologicznej, religijnej,

Działania wspólnoty parafialnej: zachęta do udziału młodzieży w katechezie szkolnej i pozaszkolnej, katecheza przygotowująca do bierzmowania, udział w katechezie pozaszkolnej (Ruch Światło-Życie, ŚDM, spotkania lednickie, pielgrzymki), katecheza domowa ( Kościół Domowy), potrzeba wsparcia rodzin w katechizacji, ewangelizacja „uliczna” szeroko rozumiana (przystanek Jezus, Woodstock), próba dotarcia do tych którzy nie uczestniczą w katechezie przez rówieśników, katecheza chrzcielna, katecheza liturgiczna (wyjaśnianie znaków liturgicznych i postaw w liturgii), spotkania i katecheza przed przyjmowaniem sakramentów (chrzestnych, I komunia święta), praca nad sobą, zachęta do lektury wybranych tekstów biblijnych, zachęta do czystości, poznanie swoich wad i zalet, formacja ewangelizatorów.licznik odwiedzin - 24469075        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS