» SYNOD ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ  » Spotkanie 4

Spotkanie 4 – „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali (Jan Paweł II)”

 

Co znaczy być człowiekiem sumienia dzisiaj? – próba odpowiedzi na pytanie

Wnioski: żyć zgodnie z nauką Kościoła, żyć prawdą i ją szanować, przestrzegać Bożych przykazań, mieć jasne spojrzenie na dobro i zło, kształtować swoje sumienie poprzez sakrament pokuty i kierownictwo duchowe, nie ulegać współczesnym modom i ideologiom, podejmować pracę nad sobą, szukać dobra innych ludzi, zapominając o własnych korzyściach, wykazywać szacunek wobec innych ludzi, potrzeba wybaczenia dla tych którzy nas skrzywdzili, tolerancja

Postrzeganie wolności:  wolność jako dar Boży, wolność zadaniem człowieka, wolność nie może naruszać wolności drugiego człowieka i  powinna być ukierunkowana na dobro, wartość wolności tkwi w tym, że nikt nie może mnie do niczego przymusić, pielęgnowanie wolności wewnętrznej

Patriotyzm i Ojczyzna: modlitwa za Ojczyznę, troska o dobro wspólne, odpowiedzialność za ład i porządek, troska o dobro swojego i innego narodu, pragnienie zakończenia waśni i sporów, szacunek dla innych narodów, troska o piękno i czystość języka ojczystego, dbałość o przyrodę, pielęgnowanie tradycji narodowych

Działania wspólnoty parafialnej: przekazywanie pozytywnych ideałów tego co pokazuje i daje Kościół, pogłębianie więzi z Bogiem (spowiedź, lektura religijna), uczenie się bezinteresownej miłości od Boga, aby kochać Bożą miłością, potrzeba oczyszczania swojego serca, aby stawać się coraz bardziej wolnym człowiekiem, uczenie się miłości nieprzyjaciół, modlitwa za tych, których trudno kochać, pielęgnowanie wolności ( wolność od używek, hazardu, alkoholu, uzależnienia od Internetu, gier), korzystanie ze środków pomagających rozwijać wolność wewnętrzną (kierownictwo duchowe, modlitwa, rachunek sumienia, spowiedź, Eucharystia), pokazywanie wzorców jak żyć bez zniewolenia, wychowanie do właściwego korzystania z mediów,  modlitwa za rządzących i opozycję, wychowywanie do właściwego rozumienia słowa: patriotyzm, pielęgnowanie tradycji narodowych, szacunek dla odmienności, troska o właściwe rozumienie pojęcia: tolerancja, tolerancja wobec wyznawców innych religiilicznik odwiedzin - 24469043        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS