» SYNOD ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ  » Spotkanie 5

Spotkanie 5 – „Wiara bez uczynków jest martwa sama w sobie (Jk 2,17)”

 

Sakrament Eucharystii jako źródło wiary i dynamizmu miłości. Chrześcijańskie miłosierdzie. Żywa wiara a czyny miłości. – rozważenie tematów.

Wnioski: Eucharystia uzdalnia człowieka do postawy służby względem bliźniego, Eucharystia źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, przyjęcie Jezusa w komunii świętej jest największym darem dla człowieka ( umacnia go, leczy, uzdrawia, staje się darem dla innych, sprawia, że człowiek zdolny jest do wyjścia ku innym i przyjęcia ich takimi jakimi są), dzieci czy młodzież idą za rodzicami, którzy pokazują im wiarę ( potrzeba świadectwa wiary rodziców ), Ewangelia jak ziarno zboża powinna padać na glebę naszego serca, aby tam kiełkować, rozwijać się, wzrastać i wydać dobry plon dzięki łasce Bożej i naszej współpracy z nią, słuchanie Słowa Bożego z uwagą, z pragnieniem odpowiedzi na nie w konkretny sposób, Słowo Boże ma kształtować i przemieniać nasze życie, potrzeba zaangażowania czynnego na rzecz innych ludzi w różnych grupach parafialnych, potrzeba modlitwy  

Działania wspólnoty parafialnej: zaangażowanie wspólnot w przebieg liturgii (czytanie Słowa Bożego, psalm), potrzeba katechezy liturgicznej, docieranie do innych z Dobrą Nowiną poprzez przykład życia, pokorę, dzielenie się miłosierdziem Boga, potrzeba formacji serca (robimy coś dla siebie, by się dobrze poczuć; robimy coś dla Jezusa; nie ja to robię lecz Jezus – wybór postawy), uczenie postawy chrześcijańskiego miłosierdzia (naśladowanie postawy Jezusa, nie pomijanie nikogo, kształtowanie swojego serca na wzór Serca Jezusa), potrzeba zaangażowania czynnego w różnych formach działania wspólnotowego, traktowanie innych z miłością, szacunkiem, należy wskazywać przykłady ludzi, którzy służą innym z prawdziwej miłości, kierują się empatią i pragną szczęścia innych, mają czas dla każdego potrzebującego, nie myślą tylko o sobie i swojej rodzinie, potrzeba reagowania na akty demoralizacji we współczesnym świecie ( niszczenie zdrowej wizji małżeństwa, rodziny, aborcja, eutanazja), upominanie innych z miłością, potrzeba modlitwy za tych, którzy nie wiedzą co czynią, potrzeba słuchania swojego serca (co mogę zrobić w konkretnej sytuacji, aby nie popełnić grzechu zaniedbania np. obojętność na szerzące się zło), działania charytatywne w parafii
(Caritas, świąteczna paczka, tytka, tornister, szlachetna paczka, jałmużna wielkopostna, festyny), spotkania z chorymi, biednymi i potrzebującymi, zachęcać do wolontariatulicznik odwiedzin - 24469092        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS