» PARAFIA 
- Informacja podstawowe
- Historia parafii
- Patron parafii
- Obraz Matki Bożej Chojeńskiej
- Dzieje kultu obrazu Matki Bożej Chojeńskiej
- Ołtarze w kościele
» KSIĘŻA W PARAFII 
- Proboszcz
- Wikariusze
» KANCELARIA PARAFIALNA 
» PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
- Msze święte
- Nabożeństwa
» SAKRAMENTY 
- Chrzest
- Bierzmowanie
- Eucharystia
- Pokuta
- Namaszczenie chorych
- Kapłaństwo
- Małżeństwo
» DUSZPASTERSTWO 
- Ministranci i lektorzy
- Żywy Różaniec i Asysta
- Rycerstwo Niepokalanej
- Odnowa w Duchu Świętym
- Młodzież
- Domowy Kościół
- Parafialny Zespół Caritas
» SPOTKANIA Z LUDŹMI WIARY 
- Zwyciężać z Maryją - 22.10.2017
- Grzesznik dążący do świętości - 19.11.2017
- Napełnieni Duchem - 17.12.2017
- Wyciągnięta dłoń - 21.01.2018
- Na drogach przemiany - 18.02.1018
- Życie to dar - 18.03.2018
- Miłosierdzie mojego powołania - 15.04.2018
- Wielbi dusza moja Pana - 20.05.2018
- Stawać się świadkiem - 17.06.2018
» SYNOD ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 
- Spotkanie 1
- Spotkanie 2
- Spotkanie 3
- Spotkanie 4
- Spotkanie 5
- Spotkanie 6
- Spotkanie 7
- Spotkanie 8

 
 » SYNOD ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ  » Spotkanie 5

Spotkanie 5 – „Wiara bez uczynków jest martwa sama w sobie (Jk 2,17)”

 

Sakrament Eucharystii jako źródło wiary i dynamizmu miłości. Chrześcijańskie miłosierdzie. Żywa wiara a czyny miłości. – rozważenie tematów.

Wnioski: Eucharystia uzdalnia człowieka do postawy służby względem bliźniego, Eucharystia źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, przyjęcie Jezusa w komunii świętej jest największym darem dla człowieka ( umacnia go, leczy, uzdrawia, staje się darem dla innych, sprawia, że człowiek zdolny jest do wyjścia ku innym i przyjęcia ich takimi jakimi są), dzieci czy młodzież idą za rodzicami, którzy pokazują im wiarę ( potrzeba świadectwa wiary rodziców ), Ewangelia jak ziarno zboża powinna padać na glebę naszego serca, aby tam kiełkować, rozwijać się, wzrastać i wydać dobry plon dzięki łasce Bożej i naszej współpracy z nią, słuchanie Słowa Bożego z uwagą, z pragnieniem odpowiedzi na nie w konkretny sposób, Słowo Boże ma kształtować i przemieniać nasze życie, potrzeba zaangażowania czynnego na rzecz innych ludzi w różnych grupach parafialnych, potrzeba modlitwy  

Działania wspólnoty parafialnej: zaangażowanie wspólnot w przebieg liturgii (czytanie Słowa Bożego, psalm), potrzeba katechezy liturgicznej, docieranie do innych z Dobrą Nowiną poprzez przykład życia, pokorę, dzielenie się miłosierdziem Boga, potrzeba formacji serca (robimy coś dla siebie, by się dobrze poczuć; robimy coś dla Jezusa; nie ja to robię lecz Jezus – wybór postawy), uczenie postawy chrześcijańskiego miłosierdzia (naśladowanie postawy Jezusa, nie pomijanie nikogo, kształtowanie swojego serca na wzór Serca Jezusa), potrzeba zaangażowania czynnego w różnych formach działania wspólnotowego, traktowanie innych z miłością, szacunkiem, należy wskazywać przykłady ludzi, którzy służą innym z prawdziwej miłości, kierują się empatią i pragną szczęścia innych, mają czas dla każdego potrzebującego, nie myślą tylko o sobie i swojej rodzinie, potrzeba reagowania na akty demoralizacji we współczesnym świecie ( niszczenie zdrowej wizji małżeństwa, rodziny, aborcja, eutanazja), upominanie innych z miłością, potrzeba modlitwy za tych, którzy nie wiedzą co czynią, potrzeba słuchania swojego serca (co mogę zrobić w konkretnej sytuacji, aby nie popełnić grzechu zaniedbania np. obojętność na szerzące się zło), działania charytatywne w parafii
(Caritas, świąteczna paczka, tytka, tornister, szlachetna paczka, jałmużna wielkopostna, festyny), spotkania z chorymi, biednymi i potrzebującymi, zachęcać do wolontariatulicznik odwiedzin - 24054965        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS