» SYNOD ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ  » Spotkanie 6

Spotkanie 6 – „Mężnie wyznawać wiarę i postępować według jej zasad (obrzęd bierzmowania)”

 

Co uczynić, by młodzi głęboko przeżywali swoją relację z Jezusem? W jaki sposób zaangażować codzienne środowisko życia młodych, zwłaszcza rodziców w przygotowanie do sakramentu bierzmowania? – próba odpowiedzi na postawione pytania.

Wnioski: Eucharystia dla bierzmowanych, specjalne rekolekcje dla młodych (wykorzystanie np. rekolekcji w Atlas Arenie do późniejszego dzielenia się między sobą), potrzeba świadectwa doświadczenia wiary młodego człowieka, zaangażowanie rodziców i chrzestnych w przygotowanie do przyjęcia bierzmowania (zbyt wielu rodziców nie interesuje się bierzmowaniem swoich dzieci, włączając w to również brak obecności ojca czy matki na samej uroczystości ), uświadomienie rodziców czym jest ten sakrament, współpraca parafii ze szkołą, bierzmowanie ma być nie tylko formalnością, uświadomienie sobie powiązanie bierzmowania z chrztem świętym, spotkania dla kandydatów w parafii, doświadczenie roli wspólnoty

Działania wspólnoty parafialnej: zaangażowanie młodych w przebieg liturgii (czytanie Słowa Bożego, psalm, modlitwa wiernych), możliwość indywidualnego spotkania z Jezusem Eucharystycznym, adoracja w ciszy (nie tylko modlitwy i śpiewy, by usłyszeć głos Boga), spotkania z rodzicami w parafii i szkole, zachęta do uczestnictwa rodziców w spotkaniach czy nabożeństwach osób przygotowujących się do bierzmowania, potrzeba spotkań formacyjnych w parafii (spotkania w małych grupach – dzielenie się przeżyciami, wątpliwościami, pragnieniami w klimacie zaufania, otwartości, wolności), utworzenie grup modlitewnych za kandydatów do bierzmowania, spójność działania (szkoła-parafia), potrzeba kontaktu z chrzestnymi, potrzeba uświadomienia, że Duch Święty jest naszym Pocieszycielem, Przewodnikiem, że możemy Mu zaufać i zawierzyć pielgrzymkę życia, że On nigdy nas nie zawiedzie, uświadomienie, że przygotowanie do sakramentu bierzmowania to nie tylko „zaliczanie”, by mieć papierek np. na chrzestnego, ale by ten sakrament przybliżył nas do Chrystusa i Kościoła, uświadomienie związku bierzmowania z moim chrztem (zachęta do pozostania przy imieniu chrzcielnym), świętowanie dnia przyjęcia sakramentu bierzmowania (np. rodzinna, wspólna kolacja)

Kwestie szczegółowe:

- Jaki wiek i dlaczego byłby najbardziej odpowiedni?  Trudno określić wiek, bo różnie bywa z dojrzałością, której bierzmowanie wymaga. Propozycja by bierzmowanie przyjmować w szkole średniej.
- Indeksy praktyk religijnych. Indeksy mogą motywować, wymagać, ale nie powinny być jedynym środkiem decydującym o przystąpieniu do sakramentu bierzmowania.
- Czy o dopuszczeniu do bierzmowania winien decydować egzamin z wiedzy religijnej a na ile rozmowa z duszpasterzem?  Wiedza religijna, wyuczenie regułek nie jest najważniejsze. Ważne jest indywidualne podejście do każdego kandydata i rozmowa z nim. Ważne są konsultacje z innymi katechetami oraz rodzicami. Winna być selekcja kandydatów i przemyślany i przemodlony sposób przygotowania.licznik odwiedzin - 24469050        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS