» SYNOD ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ  » Spotkanie 7

Spotkanie 7 – Oto jestem poślij mnie (Iz 68)

 

Kim jesteś? Jakie cele stawiasz sobie w życiu? Czym jest powołanie i jak można je rozpoznać? – rozważenie tematów

Wnioski: Wartości ważne dla młodzieży: Bóg, wiara, rodzina, przyjaźń, wolność, Ojczyzna; cele stawiane sobie w życiu przez młodzież: udane i szczęśliwe życie, spokój, zapewniony byt, zdobycie odpowiedniego wykształcenia, pracy, bliskie i przyjazne stosunki z innymi ludźmi, służba innym, pogoń za dobrami materialnymi; konfrontacja i wybór między Chrystusem a takimi wartościami życiowymi jak: absolutna wolność, wygoda życia, powodzenie i inne „uroki życia”; brak planu na życie (tymczasowość); hierarchia wartości; odpowiedzenie sobie na pytanie: jakie jest moje powołanie?; świadomość powołania do świętości; akceptacja samego siebie; brak umiejętności podejmowania ważnych decyzji; strach przed pójściem krok w przód i dalszym rozwojem; brak rozmowy z innymi o Bogu tylko o codzienności życia 

Działania wspólnoty parafialnej: uświadomienie odpowiedniej hierarchii wartości, która zmienia się i kształtuje z biegiem lat, postawienie Chrystusa na pierwszym miejscu, potrzeba odpowiedzi na pytanie o swoje powołanie (w sercu, przez drugiego człowieka, przez kierownictwo duchowe), potrzeba rekolekcji, kursów ewangelizacyjnych, spotkań, rozmów z drugim człowiekiem, potrzeba wyciszenia, by usłyszeć głos Boga w sercu, uświadomienie sobie kim jestem (godność i szacunek), uświadomienie sobie, że konsekwencją powołania jest moja odpowiedzialność i wierność, potrzeba świadków, potrzeba zaangażowania czynnego w różnych formach działania wspólnotowego, potrzeba formacji serca, rozpoznanie swoich talentów i nie zakopywanie ich, pomoc młodemu człowiekowi w odkrywaniu jego powołania (środowisko, rodzina, kapłan, wspólnota parafialna), rozmowa o powołaniu z innymi (spowiednik, kierownik duchowy, rodzice, przyjaciel, wspólnota), potrzeba budowania wspólnoty Kościoła, za który czuję się odpowiedzialny, otwartość, umiejętność słuchania, delikatność i zrozumienie, potrzeba modlitwy w Kościele za powołania 

 

 licznik odwiedzin - 24469021        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS