Potrzebujesz bezpłatnie ładny, firmowy, top graficzny ? Zadzwoń +48 696 701 121
 
     
    STRONA GŁÓWNA    AKTUALNOŚCI    OGŁOSZENIA PARAFIALNE    GALERIA    ARCHIWUM    MKiDN    PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ    WARSZTATY LITURGICZNO-MUZYCZNE    ADRES I KONTAKT  
   
 
» PARAFIA 
- Informacja podstawowe
- Historia parafii
- Patron parafii
- Obraz Matki Bożej Chojeńskiej
- Dzieje kultu obrazu Matki Bożej Chojeńskiej
- Ołtarze w kościele
» KSIĘŻA W PARAFII 
- Proboszcz
- Wikariusze
» KANCELARIA PARAFIALNA 
» PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
- Msze święte
- Nabożeństwa
» SAKRAMENTY 
- Chrzest
- Bierzmowanie
- Eucharystia
- Pokuta
- Namaszczenie chorych
- Kapłaństwo
- Małżeństwo
» DUSZPASTERSTWO 
- Ministranci i lektorzy
- Żywy Różaniec i Asysta
- Rycerstwo Niepokalanej
- Odnowa w Duchu Świętym
- Młodzież
- Domowy Kościół
- Parafialny Zespół Caritas
» SPOTKANIA Z LUDŹMI WIARY 
- Zwyciężać z Maryją - 22.10.2017
- Grzesznik dążący do świętości - 19.11.2017
- Napełnieni Duchem - 17.12.2017
- Wyciągnięta dłoń - 21.01.2018
- Na drogach przemiany - 18.02.1018
- Życie to dar - 18.03.2018
- Miłosierdzie mojego powołania - 15.04.2018
- Wielbi dusza moja Pana - 20.05.2018
- Stawać się świadkiem - 17.06.2018
» SYNOD ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 
- Spotkanie 1
- Spotkanie 2
- Spotkanie 3
- Spotkanie 4
- Spotkanie 5
- Spotkanie 6
- Spotkanie 7
- Spotkanie 8

 
     
 
   
   » SYNOD ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ  » Spotkanie 8

Spotkanie 8 – Będziecie moimi świadkami, aż po krańce świata

 

Jak postrzegamy sakrament chrztu świętego? Czym jest wiara i jak dawać o niej świadectwo? Właściwe świętowanie Dnia Pańskiego?  – rozważenie tematów

Wnioski: chrzest postrzegany jest dzisiaj jako wydarzenie rodzinne, do którego raczej się nie wraca; jest sprawą bardziej formalną niż przeżyciem religijnym (liczy się impreza po chrzcie, zamożność chrzestnych, prezenty); zauważalny jest brak pragnienia i spotkania z żywym Bogiem (sakramenty, Msza święta, zaangażowanie w grupę parafialną np. ministranci, schola, młodzież), co osłabia wiarę i rodzi obojętność na sprawy najważniejsze; niedzielna Eucharystia przestaje być w centrum świętowania niedzieli (ważniejsze stają się zakupy, spędzanie czasu w galeriach handlowych); widoczna staje się obojętność religijna rodziców, którzy nie wspierają młodych i nie zachęcają ich do prowadzenia życia prawdziwie chrześcijańskiego; dawanie świadectwa dla wielu młodych wiąże się z ośmieszeniem, niezrozumieniem, czasem wykluczeniem ze środowiska, ignorancją ze strony innych; zauważalny jest brak integracji wiary z życiem, fałsz, obłuda, krytyka innych; widoczna jest obojętność na profanowane symbole religijne; obojętność na sprawy społeczne; niewłaściwe korzystanie z internetu (pomijanie stron katolickich); brak rozmowy z innymi o wierze, Bogu tylko o codzienności życia

Działania wspólnoty parafialnej: uświadomienie sobie i innym wartości i znaczenia chrztu świętego; zrozumienie, że przez sakrament chrztu świętego jesteśmy zaproszeni do świadczenia o Chrystusie w codziennym życiu (nie wstydzę się przynależności do Chrystusa, do Kościoła, uczestniczę w praktykach religijnych); uświadomienie, że Eucharystia winna być centralnym wydarzeniem dnia; potrzeba pogłębiania wiary poprzez czytanie Słowa Bożego, prasy katolickiej, książek religijnych; dobre świętowanie Dnia Pańskiego (najpierw Msza święta, a potem spotkanie rodzinne, rozmowa, wspólny obiad, spacer); zachęta rodziców wobec dzieci i młodych do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła czy wspólnoty parafialnej (grupa młodzieżowa, ministranci, schola); potrzeba modlitwy za tych, którzy nie doświadczają miłości Boga, bo są obojętni religijnie; chrześcijanin żyjąc w społeczeństwie ma prawo i obowiązek interesować się sprawami społecznymi i politycznymi (wybory, wspieranie ważnych inicjatyw, popieranie ich podpisami);  potrzeba świadectwa ludzi kultury, jasne zajmowanie stanowiska w kwestiach kontrowersyjnych, odwaga w wyrażaniu siebie i swoich przekonań; właściwe korzystanie z Internetu; zachęta do oglądania religijnych filmów, czytania prasy katolickiej; pomoc dla ludzi poszukujących celu i sensu życia; radykalne życie Ewangelią, pamięć o męczennikach i świętych, uświadomienie sobie i innym, że moc i odwaga płyną od Ducha Świętego; potrzeba budowania wspólnoty Kościoła 
     
   
  | mapa strony | © 2015
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS