» SYNOD ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ  » Spotkanie 8

Spotkanie 8 – Będziecie moimi świadkami, aż po krańce świata

 

Jak postrzegamy sakrament chrztu świętego? Czym jest wiara i jak dawać o niej świadectwo? Właściwe świętowanie Dnia Pańskiego?  – rozważenie tematów

Wnioski: chrzest postrzegany jest dzisiaj jako wydarzenie rodzinne, do którego raczej się nie wraca; jest sprawą bardziej formalną niż przeżyciem religijnym (liczy się impreza po chrzcie, zamożność chrzestnych, prezenty); zauważalny jest brak pragnienia i spotkania z żywym Bogiem (sakramenty, Msza święta, zaangażowanie w grupę parafialną np. ministranci, schola, młodzież), co osłabia wiarę i rodzi obojętność na sprawy najważniejsze; niedzielna Eucharystia przestaje być w centrum świętowania niedzieli (ważniejsze stają się zakupy, spędzanie czasu w galeriach handlowych); widoczna staje się obojętność religijna rodziców, którzy nie wspierają młodych i nie zachęcają ich do prowadzenia życia prawdziwie chrześcijańskiego; dawanie świadectwa dla wielu młodych wiąże się z ośmieszeniem, niezrozumieniem, czasem wykluczeniem ze środowiska, ignorancją ze strony innych; zauważalny jest brak integracji wiary z życiem, fałsz, obłuda, krytyka innych; widoczna jest obojętność na profanowane symbole religijne; obojętność na sprawy społeczne; niewłaściwe korzystanie z internetu (pomijanie stron katolickich); brak rozmowy z innymi o wierze, Bogu tylko o codzienności życia

Działania wspólnoty parafialnej: uświadomienie sobie i innym wartości i znaczenia chrztu świętego; zrozumienie, że przez sakrament chrztu świętego jesteśmy zaproszeni do świadczenia o Chrystusie w codziennym życiu (nie wstydzę się przynależności do Chrystusa, do Kościoła, uczestniczę w praktykach religijnych); uświadomienie, że Eucharystia winna być centralnym wydarzeniem dnia; potrzeba pogłębiania wiary poprzez czytanie Słowa Bożego, prasy katolickiej, książek religijnych; dobre świętowanie Dnia Pańskiego (najpierw Msza święta, a potem spotkanie rodzinne, rozmowa, wspólny obiad, spacer); zachęta rodziców wobec dzieci i młodych do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła czy wspólnoty parafialnej (grupa młodzieżowa, ministranci, schola); potrzeba modlitwy za tych, którzy nie doświadczają miłości Boga, bo są obojętni religijnie; chrześcijanin żyjąc w społeczeństwie ma prawo i obowiązek interesować się sprawami społecznymi i politycznymi (wybory, wspieranie ważnych inicjatyw, popieranie ich podpisami);  potrzeba świadectwa ludzi kultury, jasne zajmowanie stanowiska w kwestiach kontrowersyjnych, odwaga w wyrażaniu siebie i swoich przekonań; właściwe korzystanie z Internetu; zachęta do oglądania religijnych filmów, czytania prasy katolickiej; pomoc dla ludzi poszukujących celu i sensu życia; radykalne życie Ewangelią, pamięć o męczennikach i świętych, uświadomienie sobie i innym, że moc i odwaga płyną od Ducha Świętego; potrzeba budowania wspólnoty Kościołalicznik odwiedzin - 24469036        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS