» PARAFIA 
- Informacja podstawowe
- Historia parafii
- Patron parafii
- Obraz Matki Bożej Chojeńskiej
- Dzieje kultu obrazu Matki Bożej Chojeńskiej
- Ołtarze w kościele
» KSIĘŻA W PARAFII 
- Proboszcz
- Wikariusze
» KANCELARIA PARAFIALNA 
» PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
- Msze święte
- Nabożeństwa
» SAKRAMENTY 
- Chrzest
- Bierzmowanie
- Eucharystia
- Pokuta
- Namaszczenie chorych
- Kapłaństwo
- Małżeństwo
» DUSZPASTERSTWO 
- Ministranci i lektorzy
- Żywy Różaniec i Asysta
- Rycerstwo Niepokalanej
- Odnowa w Duchu Świętym
- Młodzież
- Domowy Kościół
- Parafialny Zespół Caritas
» SPOTKANIA Z LUDŹMI WIARY 
- Zwyciężać z Maryją - 22.10.2017
- Grzesznik dążący do świętości - 19.11.2017
- Napełnieni Duchem - 17.12.2017
- Wyciągnięta dłoń - 21.01.2018
- Na drogach przemiany - 18.02.1018
- Życie to dar - 18.03.2018
- Miłosierdzie mojego powołania - 15.04.2018
- Wielbi dusza moja Pana - 20.05.2018
- Stawać się świadkiem - 17.06.2018
» SYNOD ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 
- Spotkanie 1
- Spotkanie 2
- Spotkanie 3
- Spotkanie 4
- Spotkanie 5
- Spotkanie 6
- Spotkanie 7
- Spotkanie 8

 
SYNOD ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

            Celem Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Łódzkiej jest wzrost wiary i gorliwości apostolskiej, a także rozwijanie duszpasterstwa i inicjowanie nowych działań ewangelizacyjnych poprzez wsłuchiwanie się w to, co Duch Święty mówi Kościołowi Łódzkiemu na obecnym etapie jego dziejów.
            W związku z tym refleksja synodalna będzie skoncentrowana w sposób szczególny na trzech istotnych obszarach duszpasterstwa w Archidiecezji Łódzkiej: młodzieży, rodzinie i parafii.
            Synod Duszpasterski Archidiecezji Łódzkiej ma być zatem wydarzeniem wiary, zaproszeniem do wspólnotowego namysłu nad naszą tożsamością chrzcielną, skierowanym do całej wspólnoty wiernych Kościoła Łódzkiego w celu doprowadzenia jej do doświadczenia spotkania z żywym Jezusem i do dzielenia się radością Ewangelii z bliźnim.
            Synod Duszpasterski Archidiecezji Łódzkiej wpisuje się w duchowe przygotowanie Kościoła Łódzkiego do Jubileuszu 100. rocznicy jego istnienia. W tym kontekście będzie on okazją do zaczerpnięcia z bogatego doświadczenia wiary Kościoła Łódzkiego, która na przestrzeni 100 lat jego istnienia znajdowała swoje odzwierciedlenie w życiu duszpasterskim, aby wyciągając wnioski z przeszłości podjąć wspólnie w duchu odpowiedzialności za Kościół twórczą refleksję nad odnową duszpasterstwa w Archidiecezji Łódzkiej.

           Spotkania grupy synodalnej w parafii odbywają się we wtorki o godz. 19.00

           Terminy spotkań w parafii:

           12. II; 20. II; 6. III; 20. III; 10. IV; 17. IV; 15. V; 12. VI; 19. VI. 2018;

           5. III; 19. III; 2. IV; 16. IV; 7. V; 21. V; 4. VI; 18. VI 2019;

 

Tematy spotkań zespołów parafialnych:

Temat 1: Bez wiary nie można podobać się Bogu (Hbr 11.6)

Temat 2: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Temat 3: Znać Chrystusa

Temat 4: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali (Jan Paweł II)

Temat 5: Wiara bez uczynków martwa jest sama w sobie (Jk 217)

Temat 6: Mężnie wyznawać wiarę i postępować według jej zasad (Obrzęd bierzmowania)

Temat 7: Oto jestem poślij mnie (Iz 68)

Temat 8: Będziecie moimi świadkami aż po krańce świata (Dz 18)

 

Materiały do pracy w zespołach i kołach synodalnych na II etapie Synodu:

Temat 1: Rzeczywistość rodzin i wyzwania (Rozdział II Amoris Laetitia)

Temat 2: Spojrzenie skierowane na Jezusa (Rozdział III Amoris Laetitia)

 licznik odwiedzin - 24054876        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS