» PARAFIA 
- Informacja podstawowe
- Historia parafii
- Patron parafii
- Obraz Matki Bożej Chojeńskiej
- Dzieje kultu obrazu Matki Bożej Chojeńskiej
- Ołtarze w kościele
» KSIĘŻA W PARAFII 
- Proboszcz
- Wikariusze
» KANCELARIA PARAFIALNA 
» PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
- Msze święte
- Nabożeństwa
» SAKRAMENTY 
- Chrzest
- Bierzmowanie
- Eucharystia
- Pokuta
- Namaszczenie chorych
- Kapłaństwo
- Małżeństwo
» DUSZPASTERSTWO 
- Ministranci i lektorzy
- Żywy Różaniec i Asysta
- Rycerstwo Niepokalanej
- Odnowa w Duchu Świętym
- Młodzież
- Domowy Kościół
» MATKA BOŻA W PARAFII 
» KONSEKRACJA KOŚCIOŁA 
» WIZYTACJA KANONICZNA 
» ODPUST MB POCIESZENIA 
» ODPUST MB POCIESZENIA 2014 
» UROCZYSTOŚĆ WPROWADZENIA NOWEGO PROBOSZCZA 
» ODPUST MB POCIESZENIA 2015 
» DROGA KRZYŻOWA 
» KONCERT ZESPOŁU Luthien Consort i ILLUMINACJA KOŚCIOŁA 
» ODPUST KU CZCI ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 2016 
» WIZYTACJA KANONICZNA 2016 
» ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W PARAFII 
» ODPUST MB POCIESZENIA I DOŻYNKI 2016 
» ZAKOŃCZENIE ROKU MIŁOSIERDZIA 
» KONCERT CHARYTATYWNY 
» KOŚCIÓŁ STACYJNY 2017 
» DROGA KRZYŻOWA 17.03.2017 
» KONCERT PASYJNY 
» WIELKI CZWARTEK 2017 
» WIELKI PIĄTEK 2017 
» WIELKA SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA 2017 
» REZUREKCJA 2017 
» MISJE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 27.05-30.06.2017 

 
     
 
   
  WIZYTACJA KANONICZNA 2016

WIZYTACJA KANONICZNA PARAFII 29.05.2016 r.           

           Wizytacja kanoniczna w parafii jest czynnością apostolską. Odbywa się w każdej parafii raz na 5 lat. Ksiądz Biskup przybywa jako gospodarz diecezji, aby zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii, spotkać się z działającymi w parafii grupami duszpasterskimi oraz księżmi pracującymi w tejże parafii. Składa się ze wstępnej wizytacji kanonicznej i pasterskiej.
            Ojciec Święty Jan Paweł II w posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Pastores gregis”, docenił wielką wagą wizyty pasterskiej nazywając ją „autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi”. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Papież dodaje, że Biskup „podczas swojej wizyty pasterskiej w parafii, pozostawiwszy zagadnienia o charakterze administracyjnym innym delegatom, powinien w szczególny sposób zatroszczyć się o spotkania osobiste, poczynając od proboszcza i innych kapłanów. To właśnie w takich chwilach najbardziej zbliża się do swojego ludu w sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi, mogąc ofiarować każdemu słowo nadziei. Biskup powinien wówczas nawiązywać bezpośredni kontakt przede wszystkim z osobami najuboższymi, starszymi i chorymi. Przeprowadzona w ten sposób wizyta pasterska objawia się w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój” (Pastores gregis, nr 46).
           
Dnia 29 maja 2016 r. miała miejsce w naszej wspólnocie parafialnej kolejna wizytacja kanoniczna. Dzień wcześniej 28 maja na wieczornej Mszy świętej o godz. 18.00 Ksiądz Arcybiskup udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.
            Dnia 29 maja o godz. 10.45 powitaliśmy Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolitę Łódzkiego. Powitanie Księdza Biskupa rozpoczęło się tradycyjnie przy drzwiach kościoła. Ksiądz Proboszcz wraz z pozostałymi księżmi i Liturgiczną Służbą Ołtarza procesyjnie udali się do drzwi kościoła. Tutaj w symbolicznym geście zostały przekazane Księdzu Biskupowi klucze do kościoła. Po przejściu do prezbiterium i krótkiej modlitwie nastąpiło powitanie Księdza Arcybiskupa Marka przez przedstawicieli parafii oraz Księdza Proboszcza Mariusz Szcześniaka.
           
O godz. 11.00 Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski odprawił Mszę świętą, w czasie której udzielił I Komunii świętej grupie dzieci, natomiast o godz. 12.30 odprawił Mszę świętą w intencji parafian. W czasie Mszy świętej Ksiądz Proboszcz przedstawił całościowe sprawozdanie z działalności duszpasterskiej parafii św. Wojciecha od ostatniej wizytacji, która miała miejsce 27 listopada 2011 r.
Mszę świętą zakończyło Słowo Pasterskie Księdza Arcybiskupa i błogosławieństwo na realizację zadań jakie czekają całą wspólnotę parafialną.
            Po obiedzie Ksiądz Arcybiskup podpisał księgi w kancelarii parafialnej, spotkał się w salce parafialnej z przedstawicielami poszczególnych grup parafialnych istniejących w parafii: ministrantów, scholi dziecięcej, młodzieży, Domowego Kościoła, Asysty, Koła Różańcowego, Rycerstwa Niepokalanej, Odnowy w Duchu Świętym i Wieczernika oraz nawiedził mieszkania księży wikariuszy.
            Cała wizytacja przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze.

            Zdjęcia z wizytacji: 
     
   
  | mapa strony | © 2015
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS