» DUSZPASTERSTWO  » Żywy Różaniec i Asysta

"Różaniec jest modlitwą do Niej, do Maryi i jest naszą modlitwą, którą odmawiamy z Maryją. Proszę Was odmawiajcie Różaniec." Jan Paweł II
Każdy z członków KŻR zobowiązuje się do codziennego odmawiania przynajmniej jednej dziesiątki różańca, połączonego z rozważaniem przydzielonej na dany miesiąc Tajemnicy. Jak wiele można wyrazić poprzez różaniec uczy nas sam Ojciec Święty pisząc w swoim Liście Apostolskim o Różańcu Świętym, iż w odmawiane „dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła i ludzkości; sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy".
Raz w miesiącu, zbieramy się na wspólną modlitwę w różnych intencjach. Chcemy być w ten sposób pomocnikami Maryi i dawać innym świadectwo wiary.
Bierzemy również czynny udział w uroczystościach parafialnych: odpustach, procesjach liturgicznych i nabożeństwach.
NA MOCY INDULTU STOLICY APOSTOLSKIEJ Z DNIA 25 X 1967 r. UDZIELA SIĘ CZŁONKOM ŻYWEGO RÓŻAŃCA ODPUSTU ZUPEŁNEGO, PO SPEŁNIENIU WYMAGANYCH DO TEGO WARUNKÓW W NASTĘPUJĄCE DNI W ROKU LITURGICZNYM: 1. W dniu przyjęcia do Wspólnoty Żywego Różańca 2. W Uroczystość Bożego Narodzenia (25 XII) 3. W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 4. W Święto Ofiarowania Pańskiego (2 II) 5. W Uroczystość Zwiastowania (25 III) 6. W Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 XIII) 7. We wspomnienia Matki Bożej Różańcowej (7 X) 8. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII) Warunkami uzyskania tego odpustu jest: stan łaski uświęcającej, Komunia św., modlitwa według intencji Ojca św. i brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA 1. Wprowadzenie do Wspólnoty Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie wstępującego do Parafialnej Księgi Żywego Różańca i wydanie dyplomu przynależności. 2. Codzienne odmawianie jednej tajemnicy Różańca św. (tzn. l Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) połączone z rozważaniem przydzielonej na dany miesiąc Tajemnicy. 3. Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych, połączonych z wymianą Tajemnic Różańcowych i Mszy św. w intencji żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca. 4. Częsty udział w życiu sakramentalnym oraz pogłębianie swojej wiary i wiedzy religijnej. 5. Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską oraz odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła. 6. W miarę możliwości wspomaganie ubogich oraz udział w pogrzebach zmarłych członków Wspólnoty Różańcowej.

Spotkania odbywają się w kościele w III niedzielę miesiąca o godz. 17.10. ZAPRASZAMY.licznik odwiedzin - 24469013        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS